Coğrafi İşaret

Coğrafi İşaret

Coğrafi işaret, ülkeye ya da bulunduğu bölgeye özgü olan ürünleri göstermekte olan işaretlere verilen bir isimdir. Bu tip ürünler hem kendine has özelliklerini hem de bağlı bulunduğu bölge veyahut ülkenin özelliklerini yansıtırlar. Bu yansıtma sayesinde de ürünün bulunduğu bölge ticaret yönünden şanslı konuma geçer.

Bu tip ürünlerin bir başka bölge ya da ülke tarafından çalınmaması için tescil edilmesi önemlidir. Bu tip tescil işlemlerine örnek olarak Malatya kayısısı, Rize çayı ya da Afyon kaymağını gösterebiliriz. Bu ürünler özellikleri bakımından bulundukları şehrin ismiyle birlikte anıldığından dolayı o bölge ve şehre çok ciddi bir ekonomik katkı yapmaktadır.

Bu özelliklerin şehre katkısının yanında tüketiciye sağladığı yararlar da vardır. Şehirler aldıkları coğrafi işaretlerden dolayı bir bakıma bu ürünlere kalite garantisi vermiş olurlar. Firma olarak tüm coğrafi işaretlerin tescil işlemlerini yapıyoruz.

 1. 1
  Coğrafi İşaret Nedir?

  Coğrafi işaret bir ürünün o bölgeyle özdeşleşmiş olmasıdır. Yani bu ürünler o bölgeye has olduklarından dolayı o yörenin adıyla anılırlar. Coğrafi işaretler kendi arasında iki kısma ayrılmaktadır. Bunlar mahreç ve menşe adıdır.

  Menşe adı hem insanların etkisi hem de doğal koşulların etkisiyle oluşan ürünlerin işlenerek farklı biçimlere sokulması ile elde edilir. Bunlara örnek olarak Eskişehir’deki lületaşını, Ege’ye has türünü ve Hereke halılarını sayabiliriz. Mahreç işaretiyse mevzu bahis olan ürünün işlenmesinin ya da diğer üretim adımlarının en azından birinin o yörede yapılması gereken coğrafi işaretlerdir.

  Örneğin Trabzon’a has olan Trabzon ekmeğinin, Siirt battaniyesinin ya da Maraş dondurmasının en azından bir adımı bulunduğu yerde yapılmaktadır.

 2. 2
  Coğrafi İşaret Tescili Nedir?

  Coğrafi işaretlerin elde tutulabilmesi bölgeler ve ülkeler açısından çok önemlidir. Bu nedenle de devletin ve uluslararası yasaların sağladığı dayanaklardan yararlanılarak ürünler tescil ettirilmelidir.

  Firmamızın yapmakta olduğu coğrafi işaret tescili sayesinde sizin yörenize ait olan ürünlerin kullanım haklarını sonsuza kadar elde edebilirsiniz. Tescil işlemlerinde hem yurt içi hem de yurt dışı kurallara uygun olarak işlemler yaptığımız için tescil sürecinden sonra herhangi bir şekilde olumsuz durumlarla karşılaşmazsınız.

 3. 3
  Neden Coğrafi İşaret Tescili Alınmalıdır?

  Bir yöreye ait olan ürünlerin koruması her ne kadar devlet tarafından da kontrol edilse de daha önce birçok örneği olan Türkiye’ye ait olan bir tadın başka ülkeler tarafından tescil edilmesi olayları sık sık yaşanmaktadır. Yörenizin coğrafi işaretini taşıması gereken ürünlerinizin bir başka bölge tarafından kullanılmaması için tescil ettirmelisiniz.

  Ayrıca tescil işlemimizden sonra ürünlerinizin daha rahat bir şekilde pazarlanmasını da sağlayabileceksiniz. Bu tip ürünlerin ambalajlarının üzerinde coğrafi işaret tescilinin belirtildiği amblemler olduğu için daha yüksek fiyatlara satılmaktadır.

  Ayrıca coğrafi işaret taşıyan yöreniz eskisinden daha çok adını duyuracağı için bölgede gözle görülür bir şekilde yerli ve yabancı turist artışı olmaktadır. Ülkemizde yaklaşık 400 üründe coğrafi işaret bulunuyor.

 4. 4
  Coğrafi İşaret Tescili Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nedir?

  Coğrafi işaretinizi tescil ettirebilmeniz için firmamız yapılması gereken her şeyi yapıyor. Sizin de işlemlerinizi yerine getirmek için bize bazı belgeleri vermeniz gerekiyor. Bu belgeleri hazırlarken size nasıl temin edeceğiniz hakkında gerekli bilgilendirmeleri yapmakta ve işlemlerinizin hızlanabilmesi için gerekli yerlerle de görüşmekteyiz.

  İlgili belgeler:

  Tescil başvurusu yapmak için bir dilekçe,

  • Coğrafi işaret tescili almak istediğiniz ürünün menşe ismi,
  • Tescilini yaptırmak istediğiniz ürünlerin tanımının yapıldığı belgeler (Bu belgelerde ürünün mikrobiyolojik, kimyasal ve fiziksel anlamda bilgilerinin açıklayıcı olması gerekir),
  • Tescil başvurusu için ödenmesi gereken ücretin ödendiğine dair makbuzun aslı,
  • Tescile bahis olan ürünün yerel anlamdaki özgün üretim tekniklerini anlatan bilgiler ve belgeler,
  • Ürünün ait olduğu iddia edilen yörenin coğrafi sınırlarının açık bir şekilde tanımlandığı belge, bilgi ve haritalar,
  • Ürün kalitesini açıklayan belgeler,
  • Ürünün mahreç işaretinin ve menşe isminin nasıl kullanıldığı, işaretleme ile etiketlenmesinin nasıl yapılacağını anlatan belgelerden oluşmaktadır.

 5. 5
  Coğrafi İşaret Tescili Aşamaları Nelerdir?

  Coğrafi işaretler ile ilgili yaptığınız başvuruların tamamlanması ve onaylanması için belirlenmiş aşamalar bulunur. Bu aşamaların tamamlanmasının ardından ilgili ürün ya da eserin bölge ya da yöreye ait olduğu tescillenir. Başvurunuzu yapınca önce kurum başvurunuzu şekil yönünden inceler.

  Bu nedenle alanında uzman olan firmamıza tescil başvurusu yaptırmanız ilk aşamadan itibaren doğru adımlar atmanız yönünden önemlidir. Şekil yönünden yapılan incelemeden olumlu yanıt almanızın ardından ise yaptığınız müracaat ülke genelinde yayını bulunan gazetelerin ikisinde yayımlanır.

  Bu aşamada başkalarının tescil başvurunuza itiraz etmesi için altı aylık süre de başlamış olur. Bu süreç içerisinde de belgelerinizin inceleme işlemleri tamamlanarak onaylanır ya da itiraz edilir. Bu aşamalarda da firmamız gerekli olan bütün işlemleri yerine getirmektedir. İtiraz gibi olumsuz durumlar ile karşılaşılmaması durumunda da tescil işleminiz tamamlanmış olur.

Coğrafi İşaret Denetim

Coğrafi işareti almanızın ardından yaptığınız tüm üretim ve satışlar bağlı bulunduğunuz komisyon tarafından izlenir ve denetlenir. Ürünün işlenme süreci ve üretimi gibi alanlarda sürekli denetim altında tutulursunuz.

Bu denetimlerde tarafsız kuruluşlar da yer alabilmektedir. Üretiminde bölgeye özgü ve işaretleme belgesinde sunduğunuz teknikleri kullanıp kullanmadığınız, marka işlemi, ürün ambalajında coğrafi işaretlerin yer alıp almadığı gibi tüm adımlarınız komisyonlar tarafından sürekli izlenir.

KHK’nin 20.maddesine göre coğrafi işaretlerin korunması hususunda denetim elemanlarını talep etmesi gerekir. Denetim için oluşturulan bu komisyonlar da denetleme raporlarını on yılda bir defa olmak üzere enstitüye sunmaktadır. Firma olarak denetleme noktasında da işlemlerine yardımcı olmaktayız.

Coğrafi İşaret Koruması

Coğrafi işaret koruması birçok coğrafi işaret çeşidini içerisine alır. Bunlar arasında tabii ürünler, tarımsal ürünler, sanayi üretim ürünleri, el sanatlarının ürünleri ve çeşitli madenler yer almaktadır. Coğrafi işaret koruması da bu çeşitlerde yer alan coğrafi ürünlerin koruma altına alınması anlamına gelir.

Coğrafi İşaret

Bu korumanın altına alınan ürünler tescil edilmelerinin ardından artık tek el üzerinden yürütülmekte ve üretilmektedir. Firmamız sahip olduğunuz coğrafi ürünlerin işaret alabilmesi ve korunması için her türlü işlemi hızlı bir şekilde yapmaktadır.

Coğrafi İşaret İtiraz

Coğrafi işaret tescil işleminizi yapmamızın ardından bu tescillere itirazlar olabiliyor. Bu itirazların yapılabilmesi için coğrafi işaret tescilinin ülke genelindeki iki gazetede yayımlanmasının ardından altı aylık sürenin dolmamış olması gerekir. Bu süre zarfında olmak kaydıyla isteyen herkesin tescil iptali için başvuruda bulunma hakkı vardır. Eğer tescile konu olan ürünün tescil sürecinde yalan beyanlar verilmiş ise kişiye ticaret yapmama yasağı getirilir. Ancak altı aylık süre dolunca hiçbir şekilde yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

Bitki Türleri Tescili

Ülkemizde yeni bir bitki türü bulunduğunda bunun için patent alınmaz. Sadece tescil alınması yeterlidir. Firmamızdan yeni bulduğunuz bitki türü için tescil işlemlerini yaptırabilirsiniz.

Patent yerine tescil işlemi yapılmasındaki asıl amaçsa devletin yeni tür keşifleri için bir özendirme çalışmasıdır. Yeni bir türü tescil ettirebilmeniz için yenilik, farklılık, yeknesaklık, durulmuşluk, isimlendirme gibi şartların taşınması gerekir. Bulunan türün daha önceki bir yıl içerisinde hasat edilmemiş olması gerekir.

Bu bitkinin herkesin bildiği türlerden farklı olması esastır. Ayrıca bu bitki çoğaltım aşamasında değişikliğe uğramamalıdır; yani durulmuş olmalıdır. Yeni bitkinize verdiğiniz isim onun daimî ismi olacağından o bitki bir başka isimle isimlendirilemez.

 1. 1
  Neden Bitki Türü Tescili Yapılmalıdır?

  Bitki türünü firmamıza başvurarak tescil ettirmenizin size bazı getirileri olur.  Bu bitki üzerinde hak sahibi olduğunuzda bitkinin size düşen payı üstünde bazı tasarruflarınız bulunur. Bitki türünü tescil ettirdiğinizde sizin izniniz olmadan kullanımı durumunda koruma için gerekli işlemleri yaptırabilirsiniz. Ayrıca dilerseniz bize yaptıracağınız işlemlerle bitki türü tescili üzerindeki haklarınızı bir başkasına devredebilirsiniz.

 2. 2
  Bitki Türü Tescili Süreci Nasıldır?

  Bitki türlerinin tescili işlemlerine Islahçı Hakkı işlemleri de denilmektedir. Bu haklar 5042 numaralı kanunca koruma altına alınmış olan haklardır. Bitki türünün tescili için her tescil sürecinde olduğu gibi birçok işlemlerle uğraşmanız gerekir.

  Firmamız aracılığıyla yaptığınız başvurularda ise çalışanlarımız tüm başvuru adımlarını sizin adınıza gerçekleştirir. Üstelik bunun için yüksek ücretler ödemeniz de gerekmez. Tescil süreciniz başvurunun hazırlanma süreci, başvurunun ilgili yere yapılması, yapılan başvurunun kurum tarafından incelenmesi ve başvurunun gazetelerde yayımlanması olarak sıralanabilir.

  Tüm bu işlemlerin ardından teknik incelemeler gerçekleştirilir ve ardından da tescil işleminiz tamamlanır. Bu yeni tür tescillerinde size tanınan tescil koruma hakları 25 yıldır. Ancak eğer yeni bitki türü ağaç türevi ise bu süre 30 yıla çıkar.

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com